Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-53-2005: Forskrift om helligdagsfredning i Lofoten oppsynsområde i den periode av året hvor Lofotoppsynet er satt

Erstatter: J-56-2004

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 11.03.2005

Forskrift om endring av forskrift om helligdagsfredning i Lofoten oppsynsområde i den periode av året hvor Lofotoppsynet er satt

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 11. mars 2005 i medhold av lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske § 13, fastsatt følgende forskrift:

  I

  § 2 (ny) skal lyde:

  I den periode av året hvor Lofotoppsynet er satt er det forbudt å ha garn stående i sjøen fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager.

  Nåværende §§ 2 – 3 blir etter endringen §§ 3 – 4.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om helligdagsfredning i Lofoten oppsynsområde i den periode av året hvor Lofotoppsynet er satt

  Fiskeridepartementet har den 12.02.2004 i medhold av lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske § 13, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Helligdagsfredning

  I den periode av året hvor Lofotoppsynet er satt er det forbudt å drive fiske og fangst i Lofoten oppsynsområde fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager. Forbudet gjelder ikke utsetting av line og garn.

  § 2

  I den periode av året hvor Lofotoppsynet er satt er det forbudt å ha garn stående i sjøen fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager.

  § 4 Avgrensning av Lofoten oppsynsområde

  Lofoten oppsynsområde omfatter havstrekningen innenfor 12 n. mil av grunnlinjene fra N 68º35' langs Lofotens ytterside rundt Værøy og Røst og videre innover Vestfjorden så langt som skreifisket til enhver tid drives av fiskere. Oppsynsområdet begrenses i sør av N 67º10' i området mellom 4 og 12 mil av grunnlinjene.

  § 4 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  TH/EW