Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-5-2016: Forskrift om oppheving av utdaterte forskrifter på fiskeriområdet

Gyldig fra: 08.01.2016

Forskrift om oppheving av utdaterte forskrifter på fiskeriområdet

Innholdsfortegnelse:

  Hjemmel: Fastsatt ved kongelig resolusjon 8.  januar 2016 med hjemmel i lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone, 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 11, 12, 16, 36 og 47, lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 8a, 16, 18, 22 og 36 og lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge. Fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet.

  I

  Forskrift av 24. mars 1961 nr. 8954 om forskrifter i henhold til fiskerigrensene oppheves.

  II

  Forskrift av 21. mars 1969 nr. 01 om forbud mot å drive selfangst uten tillatelse oppheves.

  III

  Forskrift av 27. juni 1969 nr. 05 om selfangst oppheves.

  IV

  Forskrift av 8. september 1972 om bemyndigelse til Fiskeridepartementet oppheves.

  V

  Forskrift av 19. januar 1973 nr. 0006 om adgang til å delta i fisket med ringnot oppheves.

  VI

  Forskrift av 20. desember 1996 nr. 1159 om SND, fylkeskommunane og kommunane sine økonomiske verkemiddel overfor fiskeri- og havbruksnæringa, om rådgjevande utval og om medverknad frå regional fiskeriforvaltning oppheves.

  VII

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  TO/EW