J-48-2020: Forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)