Skjul søk

J-42-2020: Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om bruk av sorteringsrist i fisket etter reker ved Bømlo

Gyldig fra: 24.03.2020

Gyldig til: 21.04.2020

Forskrift om midlertidig unntak fra påbud om bruk av sorteringsrist i fisket etter reker ved Bømlo

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 24. mars 2020 med hjemmel i forskrift 26. november 2012 nr. 1104 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål § 2, jf. lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16. 

  § 1

  Det gjøres unntak fra påbudet om sorteringsrist ved fiske med reketrål i et område ved Bømlo avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  Nord59°38.38. Øst05°09.73

  Nord59°42.50. Øst05°10.14

  Nord59°42.69. Øst05°05.58

  Nord59°38.93. Øst05°00.00

  Nord59°39.27. Øst05°07.02

  Nord59°39.27. Øst05°07.21

  Nord59°36.52. Øst05°08.14

  Nord59°36.04. Øst05°09.62

  Nord59°36.06. Øst05°10.22

  Herfra tilbake til posisjon nr. 1.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 21. april 2020. 

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Publisert: 25.03.2020