J-35-2023: Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-33-2023

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 07.03.2023

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 10. mars 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 50 bokstav a

  I

  I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

  § 5 oppheves

  Gjeldende §§ 6-8 blir §§ 5-7.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ------------------

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Varanger i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 06,7 minutter.
  2. Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.
  3. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 030 grader 10,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 58,0 minutter. Øst 029 grader 42,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Veidnesfeltet på Laksefjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.
  2. Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.
  3. Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.
  4. Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på ytre Laksefjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 46,0 minutter. Øst 026 grader 55,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 59,0 minutter. Øst 026 grader 48,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 59,0 minutter. Øst 026 grader 58,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 51,0 minutter. Øst 027 grader 05,0 minutter.
  5. Nord 70 grader 46,0 minutter. Øst 027 grader 02,2 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Ullsfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 49,0 minutter. Øst 019 grader 48,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 57,2 minutter. Øst 020 grader 00,7 minutter.
  3. Nord 69 grader 57,2 minutter. Øst 020 grader 06,2 minutter.
  4. Nord 69 grader 49,0 minutter. Øst 019 grader 54,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 5

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Salangen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 51,9 minutter. Øst 017 grader 33,3 minutter.
  2. Nord 68 grader 53,0 minutter. Øst 017 grader 30,8 minutter.
  3. Nord 68 grader 55,4 minutter. Øst 017 grader 39,0 minutter.
  4. Nord 68 grader 54,3 minutter. Øst 017 grader 39,4 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 6 

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område ved Laukøya i Troms og Finnmark i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 11.0 minutter. Øst 020 grader 56,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 11.0 minutter. Øst 021 grader 00,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 06.0 minutter. Øst 021 grader 02.0 minutter.
  4. Nord 70 grader 06.0 minutter. Øst 020 grader 56,0 minutter.
   Herfra videre til posisjon 1.

  § 7

  Forskriften trer i kraft straks.

  -----------------------

  EW

  Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

  Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

  Gå til undersøkelsen