Skjul søk

J-29-2020: Forskrift om oppheving av forskrift om dagstenging av fisket etter norsk vårgytende sild på Haltenbanken

Erstatter: J-21-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.03.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om oppheving av forskrift om dagstenging av fisket etter norsk vårgytende sild på Haltenbanken

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet region Midt 2. mars 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

  § 16 og forskrift 16. desember 2019 nr. 1845 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2020 § 21.

   

  § 1

  Forskrift av 26. februar 2020 om dagstenging av fisket etter norsk vårgytende sild på Haltenbanken oppheves.

   

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks. 

  ””””””””””””””””””””””””””””

  Publisert: 03.03.2020