Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-287-2011: Forskrift om fangst av ål

Erstatter: J-48-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.12.2011

Forskrift om fangst av ål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. desember 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 7, 16, 22 og 36:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å fange, oppbevare og lande ål. Forbudet gjelder også fritidsfiske.

  § 2 Overvåkingsfiske

  Fiskeridirektoratet kan iverksette et overvåkningsfiske og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av et slikt fiske.

  § 3 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 4 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.

  IB/EW