J-28-2019: Forskrift om opphevelse av forskrift om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiske- og fangstfartøy