Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-28-2019: Forskrift om opphevelse av forskrift om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiske- og fangstfartøy

Erstatter: J-187-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.02.2019

Forskrift om opphevelse av forskrift om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiske- og fangstfartøy

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27. februar 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) § 56.

   I

   Forskrift 11. mai 2010 nr 681 om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiske- og fangstfartøy oppheves.

   II

   Forskriften trer i kraft straks.

  ------------------

  TM/EW