J-274-2013: Forskrift om regulering av fisket etter uer i Svalbards territorialfarvann