Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-27-1995: Forskrift om fiske med snurrevad innenfor 4- mils grensen i Sogn og Fjordane fylke

Gyldig fra: 23.02.1995

Forskrift om endring av forskrift om fiske med snurrevad innenfor 4- mils grensen i Sogn og Fjordane fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 23. februar 1995 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske bestemt:

  I

  I Fiskeridepartementets forskrift av 4. oktober 1989 om fiske med snurrevad innenfor 4-mils grensen i Sogn og Fjordane fylke gjøres følgende endring:

  § 2 (ny) skal lyde:

  I Torskangerpollen, Vågsøy kommune, innenfor en rette linje trukket fra Hendanes til Søre Oppedal er det forbudt å fiske med snurrevad i perioden fra 1. januar til og med 31. mai.

  Tidligere § 2 blir til ny § 3.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  FORSKRIFT OM FISKE MED SNURREVAD INNENFOR 4-MILS GRENSEN I SOGN OG FJORDANE FYLKE.

  Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold av § 21 i lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

  § 1. Bemyndigelse.

  Forbudet i saltvannsfiskelovens § 21, første ledd, mot fiske med snurrevad nærmere enn 1 nautisk mil fra utsatt garn, line eller merker for slike redskaper eller fartøy som driver slikt fiske, får ikke anvendelse i Sogn og Fjordane fylke innenfor 4-mils grensen i den tid Fiskeridirektoratet bestemmer. Dette unntak gjelder ikke Bremangerpollen innenfor en linje fra Sleneset til Vissholmen.

  § 2. Forbudsområde.

  I Torskangerpollen, Vågsøy kommune, innenfor en rette linje trukket fra Hendanes til Søre Oppedal er det forbudt å fiske med snurrevad i perioden fra 1. januar til og med 31. mai.

  § 3. Ikrafttreden.

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 12. april 1985 om fiske med snurrevad i Sogn og Fjordane fylke innenfor 4-mils grensen.