J-257-2015: Lisens for fiske og fangst i russisk økonomisk sone i 2016

Erstatter: J-243-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 07.12.2015

Lisens for fiske og fangst i russisk økonomisk sone i 2016

Innholdsfortegnelse:

  Lisensordningen for norske fartøy som ønsker å drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone er den samme som i fjor. Dette innebærer at alle fartøy som skal drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone i 2016, må ha tillatelse fra russiske fiskerimyndigheter.

  Som i fjor er det nødvendig at det enkelte fartøy sender inn nytt lisenssøknadskjema for 2016 dersom fartøyet ønsker å drive fiske og fangst i russisk økonomisk sone. Det skal blant annet oppgis IMO-nummer, navn på skipper og fartøyets kvoter av de aktuelle fiskeslag. Dette gjelder også for fartøy som har lisens i 2015.

  Benytt søknadsskjemaet for lisens for fiske og fangst i russisk sone. Skjemaet finnes på Fiskeridirektoratets hjemmesider www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/skjema/lisenser . Søknaden sendes til Fiskeridirektoratet, telefaks 55 23 80 90 eller Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen innen 20. desember 2015. Eventuelt kan skjemaet sendes på e-post til . Det kan også benyttes elektronisk lisensskjema via Altinn.

  Fiskeridirektoratet vil understreke at fiske i russisk økonomisk sone uten lisens vil bli sett på som et svært grovt brudd på russiske fiskeribestemmelser.

   RP/EW

  Vedlegg: