J-253-2008: Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med line - stenging av områder i Norges økonomske sone nord for 62°N.