J-253-2008: Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med line - stenging av områder i Norges økonomske sone nord for 62°N.

Erstatter: J-237-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 03.12.2008

Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med line - stenging av områder i Norges økonomske sone nord for 62°N.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 3. desember 2008, i medhold av i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  I

  Fiskeridirektørens forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med line - stenging av områder i Norges økonomske sone nord for 62°n oppheves.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW