J-253-1999: Ikrafttredelse av lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

Gyldig fra: 26.03.1999

Ikrafttredelse av lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

Innholdsfortegnelse:

    Ved Kgl. res. av 19. november 1999 er det bestemt:

    Lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) trer i kraft 1. januar 2000.