J-252-2008: Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med line - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.