J-252-2008: Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med line - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-232-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 03.12.2008

Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med line - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 3. desember 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I

  Fiskeridirektoratets forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med line - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard oppheves.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW