J-252-2005: Forskrift om registrering av fartøy som skal delta i fiske etter reker i Fiskevernsonen ved Svalbard, i Svalbards territorialfarvann og indre farvann