Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-25-2017: Forskrift om regulering av fiske etter blålange

Erstatter: J-250-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 07.02.2017

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske etter blålange

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 7. februar 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 7. desember 2009 nr. 1462 om regulering av fiske etter blålange § 3

   I

   I forskrift 7. desember 2009 nr. 1462 om regulering av fiske etter blålange gjøres følgende endringer:

   § 2  skal lyde:

   § 2 Bifangst

   Uten hinder av forbudet i § 1 er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av blålange i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  --------------

  Forskrift om regulering av fiske etter blålange

  Fiskeridirektoratet har 7. desember 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11og 16 og forskrift om regulering av fiske etter blålange § 3 fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske og lande blålange i Norges økonomiske sone og territorialfarvann.

  § 2 Bifangst

  Uten hinder av forbudet i § 1 er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av blålange i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  § 3 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 4 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 5 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 7. desember 2009

   MKB/EW