Skjul søk

J-240-2019: Forskrift om etablering av fleksible områder i 2020

Erstatter: J-223-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om etablering av fleksible områder i 2020

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. desember 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) §§ 16 og 20, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 14 og forskrift 21. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 55.

   § 1

  I tidsrommene fra og med 1. januar til og med 20. mars 2020 og fra og med 20. oktober til og med 31. desember 2020 etableres et fleksibelt område på Malangsgrunnen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 70° 00' N      17° 28' Ø (ved fiskerigrensen)
  2. 70° 00' N      16° 28' Ø
  3. 70° 14' N      16° 58' Ø
  4. 70° 14' N      17° 56' Ø (ved fiskerigrensen)

   § 2

  I tidsrommet fra og med 1. januar til og med 15. mai 2020 etableres et fleksibelt område på Moskenesgrunnen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 68° 08' N      11° 52' Ø
  2. 68° 23' N      10° 52' Ø
  3. 68° 42' N      12° 17' Ø
  4. 68° 32' N      12° 46' Ø

   § 3

  I tidsrommet fra og med 1. januar til og med 15. mai 2020 etableres et fleksibelt område på Røstbanken avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 67° 00' N      11° 41' Ø (ved fiskerigrensen)
  2. 67° 00' N      10° 52' Ø
  3. 67° 30' N      10° 41' Ø 
  4. 67° 53' N      11° 15' Ø 
  5. 67° 53' N       12° 10,5' Ø (ved fiskerigrensen)

   § 4

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020.

  ---------------

  HJ/EW

  Publisert: 19.12.2019