Skjul søk

J-237-2019: Lisens for fiske i EU-sonen i 2020

Erstatter: J-8-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Lisens for fiske i EU-sonen i 2020

Innholdsfortegnelse:

  Lisensordningen for EU-sonen er den samme som for 2019 og innebærer at alle norske fartøy som fisker i EU-sonen og er større enn 200 bruttotonn må ha lisens fra EU-kommisjonen.

  Fiskeridirektoratet har søkt om ny lisens for 2020 for alle norske fartøy som hadde lisens i 2019.

  Fartøyene skal ikke ha lisensdokument om bord.

  Det presiseres at lisensiering likevel foretas på vanlig måte.

  Bare fartøy med endringer i navn, registreringsnummer, tekniske data eller type fiskeri må sende ny søknad. Skjemaet finnes på Fiskeridirektoratets hjemmesider www.fiskeridir.no/yrkesfiske/registre-og-skjema/skjema-yrkesfiske/lisenser. Søknaden sendes Fiskeridirektoratet, telefaks 55 23 80 90 eller Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen. Eventuelt kan skjemaet sendes på e-post til postmottak@fiskeridir.no. Det kan også benyttes elektronisk lisensskjema via Altinn.

  Registrering av fartøy som er 200 bruttotonn eller mindre:

  Fiske i EU-sonen med fartøy som er 200 bruttotonn eller mindre er ikke lisenspliktig. Det er likevel avtalt mellom EU og Norge å utveksle lister over slike mindre fartøy som fisker i hverandres soner. Disse fartøy skal derfor også sende registreringsskjemaet til Fiskeridirektoratet.

  De fartøy som tidligere er registrert trenger ikke å sende ny registrering uten at det foreligger slike endringer som nevnt ovenfor.

  Det er det samme skjemaet som skal benyttes både ved søknad om EU-lisens for fartøy over 200 brt. og for fartøy under 200 brt. som skal registreres for fiske i EU-sonen.

  ----------------

  EW                                                                         

  Publisert: 18.12.2019