J-220-2008: Forskrift om opphevelse av forskrift om stenging av fiskefelt ved fare for neddreping, innblanding m.m., innenfor grunnlinja fra Bodø og sørover til Trøndelags grense