J-220-2008: Forskrift om opphevelse av forskrift om stenging av fiskefelt ved fare for neddreping, innblanding m.m., innenfor grunnlinja fra Bodø og sørover til Trøndelags grense

Erstatter: J-200-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.10.2008

Forskrift om opphevelse av forskrift om stenging av fiskefelt ved fare for neddreping, innblanding m.m., innenfor grunnlinja fra Bodø og sørover til Trøndelags grense

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet region Troms har 15. oktober 2008 med hjemmel i forskrift av 14. desember 2007 § 20 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2008 bestemt:

  I

  Fiskeridirektoratet region Troms sin forskrift av 16. september 2008 om stenging av fiskefelt ved fare for neddreping, innblanding m.m., innenfor grunnlinja fra Bodø og sørover til Trøndelags grense, oppheves.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  BR/EW