Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-217-2011: Forskrift om påbud om observatør om bord ved lysfiske i Skagerrak.

Erstatter: J-36-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 05.11.2011

Forskrift om påbud om observatør om bord ved lysfiske i Skagerrak.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har 4. november 2011 med hjemmel i forskrift av 14. desember 2010 om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011 § 2 bestemt:

  § 1

  Forbudet mot å fiske kystbrisling og sild med lys eller lysebåt øst for Lindesnes uten observatør om bord, trer i kraft fra og med torsdag 10. november 2011.

  § 2

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 3

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  ES/EW