Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-210-2006: Forskrifter gitt i medhold av akvakulturloven gis ikke lenger ut som j-melding

Forskrifter gitt i medhold av akvakulturloven gis ikke lenger ut som j-melding

Innholdsfortegnelse:

    Fiskeridirektoratet har besluttet at forskrifter gitt i medhold av akvakulturloven ikke lenger skal gis ut som J-meldinger. Akvakulturloven og forskrifter gitt i medhold av denne vil heller ikke lenger inngå i oversikten over gjeldende J-meldinger.

    Gjeldende akvakulturregelverket er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets hjemmeside: http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/kystsone_og_havbruk/akvakulturregelverk

    I tillegg er akvakulturregelverket tilgjengelig på http:// www.lovdata.no . Endringer i eksisterende og nytt akvakulturregelverk blir kunngjort i Norsk Lovtidend.