J-209-2019: Forskrift om oppheving av forskrift om ordensregler mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Gyldig fra: 22.11.2019

Forskrift om oppheving av forskrift om ordensregler mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Innholdsfortegnelse:

  Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 22. november 2019 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. Fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet.

   I

  Forskrift 6. juni 1997 nr. 569 om ordensregler mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann oppheves.

   II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  ----------------

  MKRB/EW