Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-206-2009: Delegering av myndighet til fylkeskommunene etter forskrift av 6. mai 1996 nr. 414 om forvaltning av sel på norskekysten §§ 5-9 og 12.

Gyldig fra: 30.10.2009

Delegering av myndighet til fylkeskommunene etter forskrift av 6. mai 1996 nr. 414 om forvaltning av sel på norskekysten §§ 5-9 og 12.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 29. oktober 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressurser § 8a, fastsatt følgende forskrift:

  I

  Vedtakskompetanse som etter forskrift av 6. mai 1996 nr. 414 om forvaltning av sel på norskekysten er tillagt Fiskeridirektoratets Regionkontor, delegeres som følger:

  Kompetanse etter § 5, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 12 om behandling av søknad om fellingstillatelse og utstedelse av fellingstillatelse, registrering av antall felte dyr og stansing av jakten når fylkets kvote er oppfylt delegeres til fylkeskommunene i det område jakten skal drives.

  Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  Den kompetanse som med dette er delegert, skal utøves i samsvar med regler som er fastsatt i forskriften og de instrukser som måtte bli gitt av Fiskeridirektoratet.

  II

  Delegeringen trer i kraft 1. januar 2010.

  TH/EW