Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-206-1990: Forskrift om forbud av bruk av lys ved notfiske, Nord- Trøndelag, Sør - Trøndelag.

Gyldig fra: 08.10.1975

Forskrift om forbud av bruk av lys ved notfiske, Nord- Trøndelag, Sør - Trøndelag.

Innholdsfortegnelse:

  I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns- fiskeriene og §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om silde- og brislingfiskeriene og kgl. res. av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet den 8. oktober 1975 bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å bruke lys ved notfiske i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker.

  § 2

  Forbudet i § 1 gjelder ikke bruk av lys under brislingfiske unntatt i følgende områder hvor forbudet også gjelder brislingfisket:

  Nord-Trøndelag.

      1. Gravikområdet. Kart nr. 224 (generalkart).
  Innenfor en linje trukket fra Skotnes over Guldholmen til Dolmå. Tenfjordvågen er medregnet i dette frednings- området.

      2. Eiterfjorden.
  Innenfor en linje fra Eitnernes til vestre odde av Bøfjord.

      3. Viknaområdet. Kart nr. 48 og 49. På nordre side av Vikna: Innenfor en linje fra høyeste punkt på Løvø over Bråsenflesa og videre til Oterholmen-Bausundet.
  Sørvestre side av Vikna: Innenfor en linje fra Vandsøy, over Bondø, videre over Bergsnovburene, og videre i rett linje til Eddø, og derfra i østlig retning til Gjeitholmen og videre til Reipretja ved Nærysund. Langsundet faller innenfor området.

      4. Borgan- og Valøyfjorden. Kart nr. 48 og 49.
  Innenfor en linje trukket nordover fra Valøytinden til Sandvær og videre østover til Grundvær, kart 49. Videre innenfor en linje trukket østover fra Brandsøy til Lille Sandøy, kart nr. 48.

      5. Nordsalten.
  Innenfor en linje fra Måneset til Eidshaug.

      6. Sørsalten.
  Innenfor en linje ved brua over Ottersøystrømmen.

      7. Nærøyområdet. Kart nr. 48.
  Vestre grense: Innenfor en linje fra Ternholmen lykt og videre i sørlig retning over Ormetungen lykt, og videre til Igleø.
  Nordre grense: Innenfor en linje fra nordøstre odde på Nærøya over Kjerringholmen til Komland.

      8. Kolvereidområdet. Kart nr. 48.
  Innenfor en linje fra Hestviken til Laugvågen i rett
  linje på søndre side av Øksningen til Kjeøy lykt, og videre i sørlig retning til Haranesodden.

      9. Fjærangen.
  Innenfor en linje fra Faksodden til Kvalholmen lykt.

      10. Fosen-Otterøyområdet. Kart nr. 46 og 47.
  Innenfor en linje fra Galtnesset over Gyltefjorden til Gyltenesset. Videre fra Tranåsen over Rødsundet til Jevik lykt. Videre fra Myanvik over ytre odde på Altøen og Namsen til Finsneset lykt.

      11. Flatanger-området. Kart nr. 45 og 46.
  Innenfor en linje fra Mursteinshatten til Linøygalten over Jensøyholmen lykt til Lyngværoksen og videre over Halmøråsa til Makrelskjæret ved Villa og derfra til Porkø over Ivarråsa til Kvalen varde. Videre fra Trollsteinen lykt over Jøssundfjorden til varden på Hårnesholmen og videre over odden på Risholmen over Bølefjorden til Oksbåsen.

     12. Indre Trondheimfjorden. Kart nr. 221.

        a) Verrasundet. Innenfor en linje der kabelen ligger på Finnvik til Skjelstad.

        b) Beitstadfjorden. Innenfor en linje fra Stornesøra lykt til Voggen ved Follolandet.

        c) Ytterøy-Inderøy. Innenfor en linje fra Skånes over Fjordgrunntaren til Enesnesset på Ytterøy og derfra til Lilleenget på Inderøy.

      13. Åsenfjorden. Kart nr. 220.
  Innenfor en linje fra Steinviksholmen til Manneset på Frostalandet.

  Sør-Trøndelag.

      1. Vinganfjorden.
  Innenfor en linje fra Helviknes over Fårøya og Vingholmen til Bjølsvik.

      2. Hopenfjorden.
  Innenfor en grenselinje fra støtten ved Vingsand til Aunholmen på nordsiden av fjorden.

      3. Osenfjorden.
  Innenfor Osenstrømmen.

      4. Brattgjerdsfjorden.
  Innenfor en linje fra Strømsnes til Staurnes.

      5. Bunnen av Brandsfjorden.
  Innenfor en linje fra Hofstad til Haukenes.

      6. Beskelandsfjorden.
  Innenfor en linje fra Grønningen til Ramsnova.

      7. Sundskjørsbugten og Simavik.
  Innenfor en linje fra Simaviks nordligste pynt på ytre ende av Kvalvikskjæret over midten av Sundskjørholmen til landet ved Sundskjærbugten.

      8. Stoksund.
  Innenfor en linje fra Halarodden over Øksenvikskjæret til Bakken gård (Nunfjord).

      9. Rømenviken.
  Innenfor en linje fra sørspissen av Lysøy til Massøy og Tranøy til Drilen på Vallersundlandet.

      10. Bjugnfjorden.
  Innenfor en linje fra Vikan til Bjugnholmen og derfra over Kamaskjæret til lykten på Norvik.

      11. Stjørnfjorden (Nordfjorden).
  Innenfor en linje fra Indre Dueskar og tvers over fjorden.

      12. Strømfjorden.
  Innenfor en linje fra Klubbnes på Helgebostad til Berget på Hitra.

      13. Verrafjorden.
  Innenfor en linje trukket tvers over fjorden fra Grindviktangen på Løvnes ved østre side av fjorden til Mulen på vestre side av fjorden.

      14. Imsterfjorden.
  Innenfor en linje trukket mellom Rørnes (Rønnes) og Gulbrandsvik.

      15. Åstfjorden.
  Innenfor en linje fra Tollvikskjæret til Engvika.

      16. Hemnefjorden.
  Innenfor en linje fra Bjørkelien over Skogholmen til Sagøra.

      17. Røstekvervet.
  Innenfor en linje fra Bjerknesodden til Hesthagaskjæret til Vågnes.

      18. Bjørnevågen.
  Innenfor en linje fra Neset over fluene til Bådvikberget.

  § 3

  Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 28. november 1972.