Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-201-1996: Forskrift om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper etter bestemte fiskeslag i Finnmark fylke

Gyldig fra: 25.11.1996

Forskrift om endring av forskrift om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper etter bestemte fiskeslag i Finnmark fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 25. november 1996 med hjemmel i § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt:

  I

  I forskrift av 4. oktober 1989 om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper etter bestemte fiskeslag i Finnmark fylke, gjøres følgende endring:

  § 2 nr. 2 bokstav a, G (ny) skal lyde:

  Lille Kvalfjord, Stjernøya, sjøkart nr. 97, innenfor er rett linje trukket mellom Mjånes lykt og Kvalfjordboen.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper etter bestemte fiskeslag i Finnmark fylke

  § 1. Tids- og områdebegrenset forbud mot bruk av notredskaper etter bestemte fiskeslag.

  I tidsrommet 1. februar - 31. mai er det forbudt å bruke snurpenot, snurrevad eller andre notredskaper til annet enn fangst av sild, brisling, makrell eller lodde i følgende områder
  i nedenfor nevnte kommuner:

  a) Alta:
  Indre Altafjord, sjøkart nr. 96, innenfor (syd-øst for) en rett linje rettvisende 230° fra Sagelv på Altafjordens østside 70° 2' N og 23° 18' Ø til Sandelv, 69° 59' N og 23° 7' Ø på fjordens vestside.

  b) Hasvik:
  Breivikfjorden, sjøkart nr. 97 og 100, innenfor en linje trukket fra Skjåholmen, 70° 35,5' N og 21° 59' Ø i retning rettvisende 149° til Søndre Knotten 70° 30,8' N og 22° 07,6' Ø.

  c) Måsøy:
  Kobbefjord, sjøkart nr. 103, innenfor en linje trukket fra Steingarnnesset 70° 51,1' N og 25° 22' Ø i rettvisende 242° til Kråkberget 70° 49,5' N og 25° 14,9' Ø. Grenselinjen tangerer nordvestlige punkt på Lille- Kobbøy.

  d) Nordkapp:
  Skipsfjord, sjøkart nr. 103, innenfor en linje trukket fra Finnvikskjæret 71° 1,18' N og 25° 57,4' Ø i rettvisende retning 169° til ytre kant av Stormbukta 71° 0,58' N og 25° 57,75' Ø.

  e) Porsanger:
  Smørfjord og Olderfjord, sjøkart nr. 105, innenfor en linje fra ytre ende av Alkeberget (Smørfjordens nordvestside) 70° 33,25' N og 25° 11,3' Ø i rettvisende retning 135° til ytre Langøykalven 70° 30,2' N og 25° 20,8' Ø.

  f) Lebesby:

     A.Kjøllefjord, sjøkart nr. 108, innenfor en linje trukket fra Kjøllefjordneset 71° 1,1' N og 27° 12,45' Ø med toppen av Raudnakken synlig i rettvisende retning 200° over til fjordens sørvestside 70° 58,8' N og 27° 09,8' Ø.

     B.Laksefjord, sjøkart nr. 107, innenfor (øst for) en linje trukket fra Vardnes lykt over Mårøy til Kifjordneset 70° 52,8' N og 27° 22,2' Ø.

     C.Laksefjorden, sjøkart nr. 107, innenfor en linje trukket fra Skjånesodden lykt rettvisende 273° til Masterneset 70° 33,1' N og 26° 37,2' Ø.

  g) Berlevåg:
  Indre Gulgofjord (Trollfjorden), sjøkart nr. 110, innenfor en linje trukket fra Golgofjord lykt 70° 41,3' N og 28° 35,2' Ø i rettvisende retning 238° til et punkt på fjordens sørside 70° 40,65' N og 28° 33' Ø.

  h) Gamvik:

      A.Hopsfjord, sjøkart nr. 110, innenfor en linje fra Langneset 70° 47,7' N og 27° 47,9' Ø på fjordens nordside i rettvisende retning 151° til Ytterelv 70° 47,35' N og 27° 48,5' Ø på fjordens sørside.

     B.Store Skogsfjord, sjøkart nr. 110, innenfor en linje fra Sandnes 70° 46,15' N og 27° 49' Ø på fjordens vestside i rettvisende 87° til Gosjokknes 70° 46,2' N og 27° 51,2'Ø på fjordens østside.

     C.Langfjorden, sjøkart nr. 110, innenfor (sydvest for) en linje rettvisende 335° fra Honningsvika på fjordens sydøstside, 70° 37,7' N og 27° 50,5' Ø til fjordens nordvestre side 70° 38,5' N og 27° 49,5' Ø.

  § 2. Tids- og områdebegrensede forbud mot bruk av snurrevad til fangst av torsk.

  Det er forbudt å bruke snurrevad til fangst av torsk i følgende tidsrom og områder i nedenfor nevnte kommuner:

  1. Hele året:

  a) Loppa:

     A.Frakkfjorden, sjøkart nr. 95, innenfor en linje fra Kjerrisneset rettvisende 38° til Skalneset.

     B.Langfjorden, sjøkart nr. 95, innenfor en linje fra lykten på Pannarodden til Måken på Finnholmen.

  2. I tidsrommet 1. februar - 31. mai:

  a) Alta:

     A.Langfjorden, sjøkart nr. 96, innenfor en linje fra Langnesholmen lykt til Nilsbårdviknes 70° 10,4' N og 22° 58' Ø.

     B.Leirbotn, sjøkart nr. 96, innenfor en linje fra Bekkenberget 70° 6,2' N og 23° 20,5' Ø til østspissen av Lille Årøy og derfra til Mikkelsby 70° 8,3' N og 23° 19,8'Ø.

     C.Skillefjord, sjøkart nr. 96, innenfor en linje fra Skillefjordnes 70° 10,5' N og 23° 17,2' Ø rettvisende nord til nordsiden av fjorden.

     D.Korsfjorden, sjøkart nr. 96, innenfor en linje fra Korsnes lykt til Korsfjordklubben 70° N og 23° 15,3'Ø.

     E.Store Lerresfjord, sjøkart nr. 98, innenfor en linje fra Nordneset 70° 16,7' N og 23° 22,7' Ø Vargsundet lykt.

     F.Store Kufjorden, sjøkart nr. 98, innenfor en linje fra Altneset rettvisende 301° til Kufjordneset.

     G.Lille Kvalfjord,Stjernøya, sjøkart nr. 97, innenfor er rett linje trukket mellom Mjånes lykt og Kvalfjordboen.

  b) Kvalsund:
  Repparfjorden, sjøkart nr. 99, innefor en linje fra Markopneset 70° 28,75' N og 24° 16,2' Ø på Repparfjordpollens sørvestside i rettvisende retning 46° til Lian 70° 29,32' N og 24° 18' Ø på fjordens nordøstside.

  c) Kvalsund og Måsøy:
  Revsbotn, sjøkart nr. 99, innenfor en linje fra Turines til Kyssarnes 70° 39,46' N og 24° 39,7' Ø.

  d) Måsøy:

     A.Snøfjorden og Bakfjorden, sjøkart nr. 102, innenfor en linje fra Nonstadneset til Skjervneset.

     B.Eiterfjorden, sjøkart nr. 102, innenfor en linje fra Garpeskjær til Trollfjordneset.

     C.Kulfjorden, sjøkart nr. 102, innenfor en linje fra Trollfjordneset til Fiskeneset 70° 58,48' N og 24° 57,9'Ø.

     D.Ryggefjorden og Kobbefjorden, sjøkart nr. 102 og 103, innenfor en linje fra Fiskenes 70° 58,48' N og 24° 57,9' Ø til Stikkelsvågnæringen lykt.

     E.Vannfjorden, sjøkart nr. 103, innenfor en linje fra Straumsneset til Indreværet.

  e) Nordkapp:

     A.Lafjorden, sjøkart nr. 103, innenfor en linje fra Hysaksla til Lafjord lykt.

     B.Sarnesfjorden-Storbukta, sjøkart nr. 103, innenfor en linje fra Bismarhallen til sørøstpynten på Altesula og derfra til Klubben lykt.

     C.Strandbukta, sjøkart nr. 103, innenfor en linje fra Repvåg lykt rettvisende 29° til Ytre Mannskarvika.

  f) Porsanger:
  Billefjord, sjøkart nr. 105, innenfor en linje fra Grunnvågflua ved Veidneset rettvisende 103° til Leirpollen på østsiden av fjorden.

  g) Lebesby:
  Oksfjorden, sjøkart nr. 108, innenfor en linje fra Kvitnakken rettvisende 230° til Kvalen ved Smørbringen.

  h) Tana:
  Tanafjorden, sjøkart nr. 110, innenfor en linje fra Digermulen til Trollfjordneset.

  i) Nesseby, Sørvaranger og Vadsø:
  Varangerfjorden, sjøkart nr. 115, innenfor en linje fra nordligste punkt på Bugøy, 69° 58,6' N og 29° 41,5' Ø over Ytre Seigrunnen til fastlandet ved Kiby 70° 03,63' N og 29° 51,9' Ø.

  § 3 Ikrafttreden.

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper i Finnmark fylke av 29. januar 1987 og Fiskeridepartementets forskrifter om forbud mot bruk av snurrevad til fangst av torsk i Finnmark fylke av 23. mars 1984.