Skjul søk

J-200-2017: Forskrift om stenging av et område på Gavlfjorden i Nordland for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot

Gyldig fra: 10.11.2017

Forskrift om stenging av et område på Gavlfjorden i Nordland for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet region Nord den 10. november 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 19. desember 2016 nr. 1713 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2017 § 21.

   § 1

   Alt fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot er forbudt i et område på Gavlfjorden i Nordland, avgrenset av en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 57,3 minutter. Øst 015 grader 18,0 minutter
  2. Nord 69 grader 01,0 minutter. Øst 015 grader 09,0 minutter
  3. Nord 69 grader 08,0 minutter. Øst 015 grader 10,0 minutter
  4. Nord 69 grader 07,4 minutter. Øst 015 grader 34,5 minutter
  5. Nord 68 grader 58,7 minutter. Øst 015 grader 25,6 minutter
   Herfra videre til posisjon 1.

  Fartøy som setter fangsten i lås kan likevel fiske norsk vårgytende sild i området.

  § 2

  NWA/EW

  Publisert: 15.11.2017