Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-2-1995: Forskrift om melde- og oppgaveplikt for deltakerne i fiske i områder hvor det er etablert oppsyn etter lov av 3. juni 1989 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. kap. VII.

Gyldig fra: 16.01.1995

Forskrift om endring av forskrift om melde- og oppgaveplikt for deltakerne i fiske i områder hvor det er etablert oppsyn etter lov av 3. juni 1989 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. kap. VII.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 16. januar 1995 med hjemmel i § 38 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt:

  I

  I forskrift av 10. oktober 1989 om melde- og oppgaveplikt for deltakerne i fiske i områder hvor det er etablert oppsyn etter lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. kap. VII gjøres følgende endring:

  § 1 nytt andre ledd skal lyde:

  Forskriften gjelder ikke for Lofoten oppsynsområde.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskrift om melde- og oppgaveplikt for deltakerne i fiske i områder hvor det er etablert oppsyn etter lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. kap. VII.

  Fiskeridepartementet har den 10. oktober 1989 i medhold av § 38 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

  § 1. Virkeområde.

  Forskriften gjelder for norske fartøy i områder hvor det er etablert oppsyn i oppsynstiden og hvor det er gjennomført tilsynsmann- og utvalgsordning etter bestemmelsene i §§ 33-37 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

  Forskriften gjelder ikke for Lofoten oppsynsområde.

  § 2. Meldeplikt.

  Alle båter som skal drive fiske skal meldes til oppsynet. Meldingen skal skje før fisket tar til i det oppsynsdistrikt hvor båten skal ha fast stasjon. Flyttes den faste stasjon til et annet oppsynsdistrikt, skal det snarest mulig gis melding om flytting til oppsynet i dette distrikt.

  § 3. Ikrafttreden.

  Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 25. november 1986 om melde- og oppgaveplikt for deltakerne i fisket i områder der det er etablert oppsyn etter lov om saltvannsfiske av 3. juni 1983 nr. 40 kap. VII.