Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-193-1996: Forskrift om forbud mot bruk av notredskaper m.v. i Sør- Trøndelag fylke

Gyldig fra: 15.11.1996

Forskrift om endring av forskrift om forbud mot bruk av notredskaper m.v. i Sør- Trøndelag fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 15. november 1996 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt:

  I

  I forskrift av 4. oktober 1989 om forbud mot bruk av notredskaper m.v. i Sør-Trøndelag fylke gjøres følgende endring:

  § 5 Døgndeling for torskefiske med garn og snurrevad (endret) skal lyde:

  1. I følgende områder skal det være døgndeling for torskefiske med garn og snurrevad i tidsrommet 15. februar til og med 30. april:

  a) Valsfjorden, Bjugn kommune, innenfor en linje trukket fra Valsholmen lykt til Hellemsvik.

  b) Bjugnfjorden, Bjugn kommune, innenfor en linje trukket fra Bymannen over Tønnesflua i Engsnes.

  c) Hellfjorden, Roan kommune, innenfor en linje trukket fra Klaksneset til Takneset og videre til Spelodden.

  2. I de områder og tidsrom nevnt i nr. 1, er fiske med snurrevad kun tillatt i følgende tidsrom:

  a) Fra og med 15. februar til og med 14. mars fra klokken 1000 til 1600.

  b) Fra og med 15. mars til og med 30. april fra klokken 1100 til 1700.

  3. I det tidsrom fiske med snurrevad er tillatt er det forbudt å sette garn eller ha garn stående i sjøen, unntatt når strøm eller uvær har hindret trekking av garnene.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om forbud mot bruk av notredskaper m.v. i Sør-Trøndelag fylke

  Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

  § 1. Snurpenot.

  Det er forbudt å bruke snurpenot i følgende områder og tidsrom i Ørland kommune:

     a) Storfosenvågen, innenfor en linje trukket fra Bukhalleren til Palsaren og derfra til Purkholmen. Forbudet gjelder hele året.

  § 2. Sildefiske med bundne redskaper.

  Det er forbudt å drive sildefiske med bundne redskaper i Hopavågen, Agdenes kommune. Unntatt fra forbudet er bruk av slike redskaper til vitenskapelige undersøkelser.

  § 3. Snurpenot etter sild.

  Det er forbudt å bruke snurpenot etter sild i Bjugnfjorden innenfor en linje trukket fra Vikan til Bjugnholmen og derfra over Kamaskjæret til lykten på Nordvik.

  § 4. Snurpenot etter bestemte fiskeslag.

  Det er forbudt å bruke snurpenot til annet enn fangst av sild, brisling, makrell eller lodde i følgende områder og tidsrom:

     a) Ved Inntian i Frøya kommune, sjøkart nr. 41, innenfor en linje fra Helskjærflua jernsøyle rettvisende 115° til 63° 44,2' N og 9° Ø, derfra rettvisende 225° til 63° 41,8' N og 8° 54,5' Ø, og derfra til Meholmen lykt, i tidsrommet 15. desember - 31. januar mellom kl 1500 og kl 1000 og 1. februar - 15. mars mellom kl 1600 og kl 1000.

     b) Skjørafjorden, sjøkart nr. 44, innenfor en linje fra Sundskjørholmen i Åfjord kommune rettvisende nord til østre Gjeisnesodde i Roan kommune i tidsrommet 1. februar - 30. april.

     c) Brandsfjorden i Roan kommune, sjøkart nr. 45, innenfor en linje fra Hauknes til Moen i tidsrommet 1. februar - 30. april.

  § 5. Døgndeling for torskefiske med garn og snurrevad.

  1. I følgende områder skal det være døgndeling for torskefiske med garn og snurrevad i tidsrommet 15. februar til og med 30. april:

     a) Valsfjorden, Bjugn kommune, innenfor en linje trukket fra Valsholmen lykt til Hellemsvik.

     b) Bjugnfjorden, Bjugn kommune, innenfor en linje trukket fra Bymannen over Tønnesflua i Engsnes.

     c) Hellfjorden, Roan kommune, innenfor en linje trukket fra Klaksneset til Takneset og videre til Spelodden.

  2. I de områder og tidsrom nevnt i nr. 1, er fiske med snurrevad kun tillatt i følgende tidsrom:

     a) Fra og med 15. februar til og med 14. mars fra klokken 1000 til 1600.

     b) Fra og med 15. mars til og med 30. april fra klokken 1100 til 1700.

  3. I det tidsrom fiske med snurrevad er tillatt er det forbudt å sette garn eller ha garn stående i sjøen, unntatt når strøm eller uvær har hindret trekking av garnene.

  § 6. Ikrafttreden.

  Denne forskrift trer i kraft straks.