J-192-2021: Forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann

Erstatter: J-190-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 18.10.2021

Forskrift om endring i forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 18. oktober 2021 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, forskrift 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon 1. september 1999:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift 20. september 2000 om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann gjøres følgende endring:

  § 8 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Hinlopen, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 79 grader 34,26 minutter. Øst 018 grader 24,00 minutter.
  2. Nord 79 grader 41,90 minutter. Øst 018 grader 22,20 minutter.
  3. Nord 79 grader 41,90 minutter. Øst 019 grader 50,60 minutter.
  4. Nord 79 grader 34,26 minutter. Øst 019 grader 50,60 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  Gjeldende § 8 blir ny § 9.

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  --------------

  Forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann.

  Fiskeridirektøren har den 20. september 2000 i medhold av lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område rundt Kvitøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 77 grader 53,0 minutter.     Øst 029 grader 11,0 minutter.
  2. Nord 79 grader 30,0 minutter.     Øst 026 grader 14,0 minutter.
  3. Nord 80 grader 25,0 minutter.     Øst 028 grader 25,0 minutter.
  4. Nord 80 grader 25,0 minutter.     Øst 034 grader 57,0 minutter.
  5. Nord 78 grader 40,0 minutter.     Øst 034 grader 13,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område langs kanten av 81. breddegrad, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 81 grader 00,0 minutter.     Øst 018 grader 15,0 minutter.
  2. Nord 81 grader 13,7 minutter.     Øst 018 grader 01,1 minutter.
  3. Nord 81 grader 34,7 minutter.     Øst 030 grader 45,0 minutter.
  4. Nord 81 grader 20,0 minutter.     Øst 031 grader 39,3 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område sørøst for Edgeøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 77 grader 08,0 minutter.     Øst 026 grader 46,0 minutter.
  2. Nord 77 grader 25,0 minutter.     Øst 026 grader 46,0 minutter.
  3. Nord 77 grader 25,0 minutter.     Øst 028 grader 24,0 minutter.
  4. Nord 77 grader 08,0 minutter.     Øst 028 grader 24,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Hopendjupet, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 75 grader 18 minutter.            Øst 27 grader 47 minutter.
  2. Nord 76 grader 03 minutter.            Øst 28 grader 43 minutter.
  3. Nord 75 grader 50 minutter.            Øst 29 grader 45 minutter.
  4. Nord 75 grader 18 minutter.            Øst 29 grader 14 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 5

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Isfjorden, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 78 grader 17 minutter.     Øst 015 grader 00 minutter.
  2. Nord 78 grader 24 minutter.     Øst 015 grader 13 minutter.
  3. Nord 78 grader 25 minutter.     Øst 016 grader 04 minutter.
  4. Nord 78 grader 23 minutter.     Øst 016 grader 04 minutter.
  5. Nord 78 grader 17 minutter.     Øst 015 grader 27 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 6

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Hornsund, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 76 grader 56,5 minutter.     Øst 015 grader 39,0 minutter.
  2. Nord 77 grader 00,0 minutter.     Øst 015 grader 39,0 minutter.
  3. Nord 77 grader 01,0 minutter.     Øst 015 grader 57,0 minutter.
  4. Nord 76 grader 58,0 minutter.     Øst 015 grader 57,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.


  § 7 

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Woodfjorden, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 79 grader 39,6 minutter. Øst 013 grader 31,1 minutter.
  2. Nord 79 grader 52,0 minutter. Øst 013 grader 57,8 minutter.
  3. Nord 79 grader 50,0 minutter. Øst 014 grader 35,7 minutter.
  4. Nord 79 grader 36,6 minutter. Øst 014 grader 07,2 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 8 

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Hinlopen, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 79 grader 34,26 minutter. Øst 018 grader 24,00 minutter.
  2. Nord 79 grader 41,90 minutter. Øst 018 grader 22,20 minutter.
  3. Nord 79 grader 41,90 minutter. Øst 019 grader 50,60 minutter.
  4. Nord 79 grader 34,26 minutter. Øst 019 grader 50,60 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 9

  Forskriften trer i kraft straks.

  ---------------------

  HJ/EW