J-19-2019: Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av et område på Skjoldryggen i Norges økonomiske sone for fiske etter vassild