Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-187-2018: Forskrift om oppheving av forskrift om om stenging av indre deler av Reisafjorden i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild

Erstatter: J-219-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.11.2018

Forskrift om oppheving av forskrift om om stenging av indre deler av Reisafjorden i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet region Nord den 2.11.2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 18. desember 2017 nr. 2145 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild (NVG) i 2018 § 21.

   I

   Forskrift av 27.11.2017 om stenging av indre deler av Reisafjorden i Troms for fiske etter Norsk vårgytende sild oppheves

   II

   Forskriften trer i kraft straks.

  ---------------

  NWA/EW