Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-184-2022: Forskrift om høsting av tare, Møre og Romsdal og Trøndelag

Erstatter: J-115-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.09.2022

Gyldig til: 30.09.2024

Forskrift om endring av forskrift om høsting av tare, Møre og Romsdal og Trøndelag

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 29. september 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr.37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 36, kgl. res. 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5 og forskrift 30. september 2019 nr. 1274 om høsting av tare, Møre og Romsdal og Trøndelag § 6.

  I

  I forskrift av 30. september 2019 nr. 1274 om høsting av tare, Møre og Romsdal og Trøndelag gjøres følgende endring:

  § 2 femte ledd (endret) skal lyde:  

  Fra 1. oktober 2020 til og med 30. september 2021 er det forbudt å høste tare i felt 259E (Møre og Romsdal) og i A-feltene 333, 334, 344, 354 og 405 (Trøndelag). Felt 250A (Møre og Romsdal) er åpen fra og med 10. juni 2021 til og med 30. september 2021 og stengt fra og med 1. oktober 2021 til og med 30. september 2028. Felt 314E, felt 361E og den del av felt 424E som er vest av Ø10° 37.300’ (Trøndelag) er åpen fra og med 25. juni 2021 til og med 30. september 2021 og stengt fra og med 1. oktober 2021 til og med 30. september 2027. Fra 1. oktober 2022 til og med 30. september 2023 er det forbudt å høste tare i E- feltene 331, 332, 342 og 352 (Trøndelag).

                                                                                      II

  Forskriften trer i kraft straks

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------------------

  Forskrift om høsting av tare, Møre og Romsdal og Trøndelag

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 30. september 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 36 og kgl. res. 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5.

  § 1 Forbud

  Det er forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i Møre og Romsdal fylke og Trøndelag fylke

  § 2 Åpne felt

  Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap i de tidsrom og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift av 13. juli 1995 om høsting av tang og tare; innenfor følgende områder:

  I Møre og Romsdal (felt 239 –felt 313)

  Felt

  Fra dato

  Til dato

  C

  1. oktober 2019

  30. september 2020

  E

  1. oktober 2020

  30. september 2021

  B

  1. oktober 2021          

  30. september 2022

  D

  1. oktober 2022

  30. september 2023

  A

  1. oktober 2023  

  30. september 2024

  I Trøndelag (felt 314- felt 452)

  Felt

  Fra dato

  Til dato

  D

  1. oktober 2019

  30. september 2020

  A

  1. oktober 2020

  30. september 2021

  C

  1. oktober 2021

  30. september 2022

  E

  1. oktober 2022

  30. september 2023

  B

  1. oktober 2023

  30. september 2024

  Fra og med felt 395 til og med felt 452 er det forbudt å høste tare fra og med 1. januar til og med 30. april.

  Fra 1. oktober 2020 til og med 30. september 2021 er det forbudt å høste tare i felt 259E (Møre og Romsdal) og i A-feltene 333, 334, 344, 354 og 405 (Trøndelag). Felt 250A (Møre og Romsdal) er åpen fra og med 10. juni 2021 til og med 30. september 2021 og stengt fra og med 1. oktober 2021 til og med 30. september 2028. Felt 314E, felt 361E og den del av felt 424E som er vest av Ø10° 37.300’ (Trøndelag) er åpen fra og med 25. juni 2021 til og med 30. september 2021 og stengt fra og med 1. oktober 2021 til og med 30. september 2027. Fra 1. oktober 2022 til og med 30. september 2023 er det forbudt å høste tare i E- feltene 331, 332, 342 og 352 (Trøndelag).

  § 3 Feltgrenser

  Fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag er inndelt i 214 høstefelt med bredde på 1 nautisk mil der grensen mellom feltene følger hvert hele breddeminutt. Høstefeltene er definert i vedlegg 1 til denne forskriften

  § 4 Stengte områder

  Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap der verneforskrifter i medhold av annet regelverk setter forbud mot tarehøsting.

  § 5 Referanseområder

  Det er opprettet referanseområder i følgende områder:

  I Møre og Romsdal fylke:

  a. Giske

  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i Euref89/WGS84

  N 62º 33.30’ Ø 5º 56.90’ 
  N 62º 33.30’ Ø 5º 57.40’ 
  N 62º 33.00’ Ø 5º 57.40’ 
  N 62º 33.00’ Ø 5º 56.90’ 
  N 62º 33.30’ Ø 5º 56.90’

  b. Runde

  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i Euref89/WGS84

  N 62º 24.65’ Ø 5º 35.05’
  N 62º 24.00’ Ø 5º 34.19’
  N 62º 25.63’ Ø 5º 32.41’
  N 62º 26.38’ Ø 5º 36.17’
  N 62º 24.39’ Ø 5º 39.49’
  N 62º 24.14’ Ø 5º 38.72’
  N 62º 24.10’ Ø 5º 38.46’
  N 62º 24.24’ Ø 5º 37.51’
  N 62º 24.66’ Ø 5º 36.85’

  c. Sande

  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i Euref89/WGS84

  N 62º 17.03’ Ø 5º 31.50’
  N 62º 17,50’ Ø 5º 31.10’
  N 62º 17,70’ Ø 5º 28.70’
  N 62º 17,32’ Ø 5º 25.60’
  N 62º 16,95’ Ø 5º 26.40’
  N 62º 16,82’ Ø  5º 28.45’

  d. Atlanterhavsparken

  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i Euref89/WGS84

  N 62º 28.33’ Ø  6º 5.00’  
  N 62º 27.81’ Ø  6º 4.35’  – Bøye Skarvøyflua
  N 62º 27.28’ Ø  6º 5.32’  – Sonegrense
  N 62º 27.35’ Ø  6º 5.49’
  N 62º 28.02’ Ø  6º 5.85’

  e.  Kvamme

  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i Euref89/WGS84

  N 62º 12.50’ Ø 5º 21.04’  – Basteneset  
  N 62º 12.16’ Ø 5º 21.38’  – Kvamsbåen 
  N 62º 12.04’ Ø 5º 21.77’  – Agnskjeret   
  N 62º 12.17’ Ø 5º 22.25’  – Kvamme småbåthamn
  N 62º 12.18’ Ø 5º 22.18’
  N 62º 12.27’ Ø 5º 22.21’
  N 62º 12.52’ Ø 5º 22.24’

  I Trøndelag fylke:

  a.  Skyttelråsa

  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i Euref89/WGS84

  N 64º 28.20’ Ø 10º 30.20’ 
  N 64º 28.20’ Ø 10º 28.70’ 
  N 64º 28.80’ Ø 10º 28.70’ 
  N 64º 28.80’ Ø 10º 30.20’

  b. Storhennebaken

  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i Euref89/WGS84

  N 64º 28.50’ Ø 10º 37.50’ 
  N 64º 28.50’ Ø 10º 36.50’ 
  N 64º 28.90’ Ø 10º 36.50’ 
  N 64º 28.90’ Ø 10º 37.50’

  c. Tronflesa

  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i Euref89/WGS84

  N 64º 43.50’ Ø 10º 43.50’ 
  N 64º 43.50’ Ø 10º 46.00’ 
  N 64º 44.50’ Ø 10º 46.00’ 
  N 64º 44.50’ Ø 10º 43.50’

  d. Fruflesa

  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i Euref89/WGS84

  N 64º 54.00’ Ø 10º 32.10’ 
  N 64º 54.00’ Ø 10º 33.50’ 
  N 64º 54.35’ Ø 10º 33.50’ 
  N 64º 54.35’ Ø 10º 32.10’

  e.  Borgan og Kvaløy

  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i Euref89/WGS84

  N 64°55.19 Ø 10°41.57’
  N 64°56.48 Ø 10°41.09’
  N 64°59.00 Ø 10°42.41’
  N 64°59.26 Ø 10°43.11’
  N 64°59.49 Ø 10°44.43
  N 64°59.62 Ø 10°46.78’
  N 64°59.67 Ø 10°49.25’
  N 64°59.97 Ø 10°52.73’
  N 65°00.27 Ø 10°54.63’
  N 65°00.01 Ø 10°58.38’  
  N 64°59.21 Ø 10°59.04’ 
  N 64°58.39 Ø 10°58.87’
  N 64°56.74 Ø 10°53.02’
  N 64°56.22 Ø 10°47.42’
  N 64°55.49 Ø 10°45.81’
  N 64°55.19 Ø 10°41.57’

  f.  Frelsøy

  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i Euref89/WGS84

  N 65°00.03 Ø 10°49.50’
  N 65°00.16 Ø 10°49.31’
  N 65°00.38 Ø 10°49.31’
  N 65°00.53 Ø 10°49.52’
  N 65°00.66 Ø 10°50.41’
  N 65°00.51 Ø 10°50.97’ 
  N 65°00.38 Ø 10°51.06’
  N 65°00.04 Ø 10°50.54’
  N 65°00.03 Ø 10°49.50’

  g.  Kvaløy og Raudøy

  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i Euref89/WGS84

  N 65°01.49 Ø 10°56.17’
  N 65°01.82 Ø 10°56.34’
  N 65°03.22 Ø 11°03.99’
  N 65°03.06 Ø 11°05.51’
  N 65°02.47 Ø 11°07.73’
  N 65°01.26 Ø 11°10.55’
  N 64°59.69 Ø 11°08.94’
  N 64°59.68 Ø 11°06.21’
  N 65°00.17 Ø 11°04.27’
  N 65°00.17 Ø 10°59.79’
  N 65°00.79 Ø 10°59.04’
  N 65°01.49 Ø 10°56.17’

  h. Steinflesa

  Referanseområdet vil ha følgende avgrensning - kartreferanser oppgitt i Euref89/WGS84

  N 65º 07.75’ Ø 11º 29.50’ 
  N 65º 07.75’ Ø 11º 31.80’ 
  N 65º 08.75’ Ø 11º 31.80’ 
  N 65º 08.75’ Ø 11º 29.50’

  Det er ikke tillatt å høste tare i referanseområdene uten særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

  Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve grensene for referanseområdene.

   

  § 6 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stanse høstingen dersom føre-var hensyn gjør det nødvendig.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

  § 7 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes etter lov av 8. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og § 64.

  § 8 Ikrafttredelse m.v. 

  Denne forskriften trer i kraft 1. oktober 2019 og gjelder til og med 30. september 2024. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrifter: Forskrift 30. september 2014 nr. 1231 om regulering av høsting av tare, Møre og Romsdal, forskrift 30. september 2014 nr. 1232 om regulering av høsting av tare, Sør-Trøndelag, forskrift 5. juni 2015 nr. 594 om regulering av høsting av tare, Nord-Trøndelag.

  -----------

  NWA/EW

  Vedlegg:

  Høstfelt-2019 (pdf, 60.6 kB)