Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-183-2018: Forskrift om oppheving av utdaterte forskrifter om høsting av tare

Gyldig fra: 18.10.2018

Forskrift om oppheving av utdaterte forskrifter om høsting av tare

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 18. oktober 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 36 og kgl. res. 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5.

   I

  Forskrift av 29. september 1992 nr. 733 om regulering av fiske og taretråling i Rogaland oppheves

  II

  Forskrift av 30. september 1993 nr. 980 om regulering av fiske og taretråling i Hordaland oppheves

   III

  Forskrift av 29. september 1992 nr. 734 om regulering av fiske og taretråling, Møre og Romsdal oppheves

   IV

   Forskrift av 16. mars 1995 nr. 4149 om regulering av fiske og taretråling i Sogn og Fjordane oppheves

   V

   Denne forskriften trer i kraft straks.

  -----------

  NWA/EW