J-183-2005: Forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Norge i Svalbards territorialfarvann og indre farvann