J-182-2005: Forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Norge i fiskevernsonen ved Svalbard