J-182-1989: Forskrift om regulering av fangst av skjell ved Jan Mayen

Gyldig fra: 09.10.1989

Forskrift om regulering av fangst av skjell ved Jan Mayen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 10. oktober 1989 i medhold av §§ 1 og 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

  § 1. Forbud mot fangst av skjell.

  Det er forbudt for norske og utenlandske fartøy å drive fangst av skjell i fiskerisonen ved Jan Mayen.

  § 2. Ikrafttreden.

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 15. oktober 1987 om regulering av fangst av skjell ved Jan Mayen.

  HY/MN