J-180-1993: Forskrift om stenging av område i Barentshavet for fiske med torsketrål og snurrevad

Gyldig fra: 29.11.1993

Forskrift om endring av forskrift om stenging av område i Barentshavet for fiske med torsketrål og snurrevad

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 29. november 1993 i medhold av §4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.,bestemt:

  I

  I Fiskeridepartementets forskrift av 20. august 1993 omstenging av område i Barentshavet for fiske med torsketrål og snurrevad gjøres følgende endring:

  § 1 skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et områdei Barentshavet avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 73° 33' E 35° 40'
  2. N 73° 33' E 38° 00'
  3. N 72° 49' E 38° 24'
  Fra posisjon nr. 3 langs ytter grensen av Norges økonomiske sone til posisjon nr. 1.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Etter dette har forskriften følgende ordlyd:

  FORSKRIFT OM STENGING AV OMRÅDE I BARENTSHAVET

  FOR FISKE MED TORSKETRÅL OG SNURREVAD.

  Fiskeridepartementet har den 20. august 1993 i medhold av § 4i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., fastsattfølgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et områdei Barentshavet avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 73° 33' E 35° 40'
  2. N 73° 33' E 38° 00'
  3. N 72° 49' E 38° 24'
  Fra posisjon nr. 3 langs ytter grensen av Norges økonomiske sone til posisjon nr. 1.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  TK/BJ