J-178-2017: Forskrift om regulering av fiske med line - stenging av områder på kysten av Finnmark

Erstatter: J-117-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.10.2017

Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fiske med line - stenging av områder på kysten av Finnmark

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 25. oktober 2017 i medhold av Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

   I

  Fiskeridirektoratets forskrift 24. juli 2017 om regulering av fiske med line – stenging av områder på kysten av Finnmark oppheves.

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ------------

  HJ/EW