J-177-2022: Oppheving av vedtak 2. januar 2013 nr. 5 om delegering av myndighet til Fiskeridirektoratets regionkontor etter ervervstillatelsesforskriften

Erstatter: J-167-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.11.2022

Endring i vedtak om oppheving av vedtak 2. januar 2013 nr. 5 om delegering av myndighet til Fiskeridirektoratets regionkontor etter ervervstillatelsesforskriften

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. september 2022 med hjemmel i forskrift 7. desember 2012 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften) § 26.

  I vedtak om oppheving av vedtak 2. januar 2013 nr. 5 om delegering av myndighet til Fiskeridirektoratets regionkontor etter ervervstillatelsesforskriften, gjøres følgende endring:

  I

  I

  Romertall II (endret) skal lyde:

  Endringen trer i kraft 1. november 2022.

  II

  Endring av vedtak om oppheving trer i kraft straks.

  Vedtaket lyder etter dette:

  ------------------------

  Oppheving av vedtak 2. januar 2013 nr. 5 om delegering av myndighet til Fiskeridirektoratets regionkontor etter ervervstillatelsesforskriften

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 13. september 2022 med hjemmel i forskrift 7. desember 2012 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften) § 26.

  I

  Vedtak 2. januar 2013 nr. 5 om delegering av myndighet til Fiskeridirektoratets regionkontor etter ervervstillatelsesforskriften, oppheves.

  II

  Endringen trer i kraft 1. november 2022.

  ----------------------

  KS/EW