J-177-1998: Forskrift om avgrensning av Lofoten oppsynsområde, Nordland fylke

Gyldig fra: 13.10.1998

Forskrift om endring av forskrift om avgrensning av Lofoten oppsynsområde, Nordland fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 13.oktober 1998 med hjemmel i lov av 3.juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v § 38 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 5.februar 1993 om avgrensning av Lofoten oppsynsområde, Nordland fylke, gjøres følgende endring:

  § 2 (endret) skal lyde:

  § 2 Inndeling i oppsynsdistrikt

  Lofoten oppsynsområde inndeles i følgende 5 oppsynsdistrikt:

  Distrikt 1:
  Røst med distriktsgrensen i nord lik kommunegrensen mellom Røst og Værøy.

  Distrikt 2:
  Værøy med distriktsgrensen i nord lik kommunegrensen mellom Værøy og Moskenes.

  Distrikt 3:
  Moskenes og Flakstad med distriktsgrensen i nord lik kommunegrensen mellom Flakstad og Vestvågøy.

  Distrikt 4:
  Vestvågøy med distriktsgrensen i øst lik kommunegrensen mellom Vestvågøy og Vågan.

  Distrikt 5:
  Vågan, Lødingen og Vestbygd med distriktsgrensen i øst fastsatt til midtlinjen i Tjeldsundet.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om avgrensning av Lofoten oppsynsområde, Nordland fylke

  Fastsatt av Fiskeridepartementet 5.februar 1993 med hjemmel i lov av 3.juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v § 38.

  § 1 Avgrensning av Lofoten oppsynsområde

  Lofoten oppsynsområde omfatter havstrekningen innenfor 12 n. mil av grunnlinjene fra N 68°35' langs Lofotens ytterside rundt Værøy og Røst og videre innover Vestfjorden så langt som skreifisket til enhver tid drives av fiskere innmeldt til Lofotoppsynet og med fast stasjon i Lofotens oppsynsområde.

  Oppsynsområdet begrenses i sør av N 67°10' i området mellom 4 og 12 n. mil av grunnlinjene.

  § 2 Inndeling i oppsynsdistrikt

  Lofoten oppsynsområde inndeles i følgende 5 oppsynsdistrikt:

  Distrikt 1:
  Røst med distriktsgrensen i nord lik kommunegrensen mellom Røst og Værøy.

  Distrikt 2:
  Værøy med distriktsgrensen i nord lik kommunegrensen mellom Værøy og Moskenes.

  Distrikt 3:
  Moskenes og Flakstad med distriktsgrensen i nord lik kommunegrensen mellom Flakstad og Vestvågøy.

  Distrikt 4:
  Vestvågøy med distriktsgrensen i øst lik kommunegrensen mellom Vestvågøy og Vågan.

  Distrikt 5:
  Vågan, Lødingen og Vestbygd med distriktsgrensen i øst fastsatt til midtlinjen i Tjeldsundet.

  § 3 Ikrafttreden

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 4.oktober 1989 nr. 995 om avgrensning av Lofoten oppsynsområde, Nordland fylke.