J-176-2023: Forskrift om forbud mot bruk av lys ved fiske i Troms fylke

Erstatter: J-149-1988

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.10.2023

Forskrift om endring i forskrift om forbud mot bruk av lys ved fiske, Troms fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 23. oktober 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  I

  I forskrift 11. mars 1988 nr. 877 om forbud mot bruk av lys ved fiske, Troms fylke, gjøres følgende endringer:

  Nytt hjemmelsfelt skal lyde:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 23. oktober 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  § 1 skal lyde:

  § 1. Lysforbud.

  Det er forbudt å bruke lys ved fiske med unntak av ved fiske med krokredskap etter akkar og ved høsting med teiner.

  § 2 skal lyde:

  § 2. Bemyndigelse.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften.

  Gjeldende § 2 blir ny § 3.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ----------------------

  Forskrift om forbud mot bruk av lys ved fiske i Troms fylke

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 23. oktober 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  § 1. Lysforbud.

  Det er forbudt å bruke lys ved fiske med unntak av ved fiske med krokredskap etter akkar og ved høsting med teiner.

  § 2. Bemyndigelse.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften.

  § 3. Ikrafttreden.

  Forskriften trer i kraft straks.

  -------------

  ELL/EW