Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-176-2022: Oppheving av vedtak 1. november 2006 nr. 1209 om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å tildele spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

Erstatter: J-166-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.11.2022

Endring i vedtak om oppheving av vedtak 1. november 2006 nr. 1209 om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å tildele spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. september 2022 med hjemmel i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 9-4 annet ledd.

  I vedtak 13. september 2022 om oppheving av vedtak 1. november 2006 nr. 1209 om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å tildele spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst, gjøres følgende endring:

  I

  Romertall II (endret) skal lyde:

  Endringen trer i kraft 1. november 2022.

  II

  Endring av vedtak om oppheving trer i kraft straks.

  Vedtaket lyder etter dette:

  ---------------------------

  Oppheving av vedtak 1. november 2006 nr. 1209 om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å tildele spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

   

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 13. september 2022 med hjemmel i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 9-4 annet ledd.

  I

  Vedtak 1. november 2006 nr. 1209 om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å tildele spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst, oppheves.

  II

  Endringen trer i kraft 1. november 2022.

  ---------------------------

  KS/EW