J-176-2021: Forskrift om regulering av seinotfiske, stenging av områder på kysten nord for 62°N

Erstatter: J-145-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.09.2021

Forskrift om endring i forskrift om regulering av seinotfiske, stenging av områder på kysten nord for 62°N

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 21. september 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og Fiskeri- og kystdepartementets forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47:

  I

  I Fiskeridirektoratets forskrift 21. august 2009 om regulering av seinotfiske, stenging av områder på kysten nord for 62°N, gjøres følgende endring:

  § 2 oppheves.

  Gjeldende §§ 3-17 blir nye §§ 2-16.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  --------------------------

  Forskrift om regulering av seinotfiske, stenging av områder på kysten nord for 62°N

  Fiskeridirektoratet har den 21. august 2009 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter sei med not i et område på Lafjorden og Magerøysundet ved Magerøya avgrenset i vest av en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 58,8 minutter.           Øst 25 grader 20,1 minutter.
  2. Nord 70 grader 59,6 minutter.           Øst 25 grader 23,5 minutter.
   herfra videre avgrenset i øst av rett linje mellom følgende posisjoner:
  3. Nord 70 grader 56,5 minutter.            Øst 25 grader 41,3 minutter.
  4. Nord 70 grader 54,6 minutter.            Øst 25 grader 41,1 minutter.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter sei med not i et område på Korsnesgrunnen ved Karlsøya i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 59,8 minutter.                  Øst 19 grader 57,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 59,3 minutter.                  Øst 19 grader 57,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 59,8 minutter.                  Øst 20 grader 00,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 00,5 minutter.                  Øst 19 grader 58,5 minutter.
   herfra videre langs land til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter sei med not i et område på Andfjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 04,5 minutter,                     Øst 16 grader 47,8 minutter, til
  2. Nord 69 grader 04,5 minutter,                     Øst 16 grader 40,0 minutter, til
  3. Nord 69 grader 13,4 minutter,                     Øst 16 grader 40,0 minutter, til
  4. Nord 69 grader 13,4 minutter,                     Øst 16 grader 52,5 minutter, og
   herfra videre langs land til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter sei med not i et område ved Helgøy i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 08,0 minutter           Øst 19 grader 30,5 minutter
  2. Nord 70 grader 08,0 minutter           Øst 19 grader 37,0 minutter
  3. Nord 70 grader 06,0 minutter           Øst 19 grader 37,0 minutter
  4. Nord 70 grader 06,0 minutter           Øst 19 grader 34,3 minutter,
   herfra videre langs land til posisjon 1.

  § 5

  Det er forbudt å fiske etter sei med not i et område på Varangerfjorden i Øst-Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 5,0 minutter                Øst 28 grader 52,0 minutter
  2. Nord 70 grader 6,5 minutter                Øst 28 grader 52,0 minutter
  3. Nord 70 grader 5,5 minutter                Øst 29 grader   2,0 minutter
  4. Nord 70 grader 3,5 minutter                Øst 29 grader   2,0 minutter
   herfra videre til posisjon 1.

  § 6

  Det er forbudt å fiske etter sei med not i et område på Tanasnaget i Øst- Finnmark innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 57,0 minutter           Øst 28 grader 59,9 minutter
  2. Nord 70 grader 57,6 minutter           Øst 28 grader 59,9 minutter
  3. Nord 70 grader 58,3 minutter           Øst 29 grader 03,0 minutter
  4. Nord 70 grader 57,0 minutter           Øst 29 grader 04,0 minutter
   herfra tilbake til posisjon 1.

  § 7

  Det er forbudt å fiske etter sei med not i et område ved Fruholmen i Vest-Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71 grader 04,5 minutter           Øst 23 grader 51,5 minutter
  2. Nord 71 grader 06,5 minutter           Øst 23 grader 51,5 minutter
  3. Nord 71 grader 06,5 minutter           Øst 23 grader 56,0 minutter
  4. Nord 71 grader 04,5 minutter           Øst 23 grader 56,0 minutter
   herfra videre til posisjon 1.

  § 8

  Det er forbudt å fiske etter sei med not i et område ved Knivskjelbukta i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71 grader 10,3 minutter           Øst 25 grader 40,5 minutter
  2. Nord 71 grader 11,3 minutter           Øst 25 grader 40,5 minutter
  3. Nord 71 grader 11,3 minutter           Øst 25 grader 47,0 minutter
  4. Nord 71 grader 10,3 minutter           Øst 25 grader 47,0 minutter
   herfra videre langs land til posisjon 1.

  § 9

  Det er forbudt å fiske etter sei med not i et område ved Storegrunnen i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71 grader 08,9 minutter           Øst 24 grader 33,8 minutter
  2. Nord 71 grader 07,9 minutter           Øst 24 grader 38,0 minutter
  3. Nord 71 grader 07,0 minutter           Øst 24 grader 33,0 minutter
   herfra tilbake til posisjon 1.

  § 10

  Det er forbudt å fiske etter sei med not i et område på Bugrunnen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 07,2 minutter           Øst 020 grader 08,0 minutter
  2. Nord 70 grader 08,2 minutter           Øst 020 grader 08,0 minutter
  3. Nord 70 grader 08,2 minutter           Øst 020 grader 13,0 minutter
  4. Nord 70 grader 07,2 minutter           Øst 020 grader 13,0 minutter
   herfra videre til posisjon 1.

  § 11

  Det er forbudt å fiske etter sei med not i et område på Råsa i Finnmark, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 54,92 minutter         Øst 22 grader 14,10 minutter
  2. Nord 70 grader 55,25 minutter         Øst 22 grader 15,70 minutter
  3. Nord 70 grader 54,90 minutter         Øst 22 grader 16,10 minutter
  4. Nord 70 grader 54,60 minutter         Øst 22 grader 14,70 minutter
   herfra videre til posisjon 1.

  § 12

  Det er forbudt å fiske etter sei med not i et område på Runningen i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 35,0 minutter.     Øst 021 grader 35,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 36,0 minutter.     Øst 021 grader 35,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 36,0 minutter.     Øst 021 grader 38,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 35,0 minutter.     Øst 021 grader 38,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 13

  Det er forbudt å fiske etter sei med not i et område på Son i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71 grader 10,20 minutter.     Øst 025 grader 15,00 minutter.
  2. Nord 71 grader 12,10 minutter.     Øst 025 grader 06,00 minutter.
  3. Nord 71 grader 13,00 minutter.     Øst 025 grader 08,20 minutter.
  4. Nord 71 grader 10,90 minutter.     Øst 025 grader 17,30 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 14

  Det er forbudt å fiske etter sei med not i et område på Ona og Klakken i Møre og Romsdal avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 62 grader 56,30 minutter.     Øst 006 grader 41,30 minutter.
  2. Nord 62 grader 57,10 minutter.     Øst 006 grader 42,40 minutter.
  3. Nord 62 grader 56,80 minutter.     Øst 006 grader 43,60 minutter.
  4. Nord 62 grader 55,80 minutter.     Øst 006 grader 44,50 minutter.
  5. Nord 62 grader 55,40 minutter.     Øst 006 grader 43,80 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 15

  Det er forbudt å fiske etter sei med not i et område på Havfluna i Møre og Romsdal avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 62 grader 51,00 minutter.     Øst 006 grader 16,50 minutter.
  2. Nord 62 grader 52,20 minutter.     Øst 006 grader 17,00 minutter.
  3. Nord 62 grader 52,20 minutter.     Øst 006 grader 20,00 minutter.
  4. Nord 62 grader 51,00 minutter.     Øst 006 grader 19,50 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 16

  Forskriften trer i kraft straks.

  ---------------------------

  HJ/EW