J-176-1994: Forskrift om utforming og montering av sorteringsrist i reketrål i fisket etter reker i den nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)

Gyldig fra: 22.12.1994

Forskrift om utforming og montering av sorteringsrist i reketrål i fisket etter reker i den nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 22. desember 1994 i medhold av Fiskeridepartementets forskrift av 16. mars 1994 om regulering av fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) bestemt:

  § 1. Spileavstand.

  Sorteringsristens spileavstand skal ikke overstige 22 mm.

  § 2. Sorteringsristens lengde.

  Sorteringsristens lengde skal ikke overstige 1,7 meter.

  § 3. Montering.

  Sorteringsristen skal monteres tverrveien i trålen, på en slik måte at alle sidene av risten er festet til trålen.

  § 4. Hellningsvinkel.

  Hellningsvinkelen på sorteringsristen skal ikke overstige 50°.

  § 5. Ledetunnel/ledepanel.

  Avstanden mellom sorteringsristens nedkant og ledetunnel/ledepanel skal være minst 50 cm.

  § 6. Fiskeutslipp.

  I trålens overpanel skal det være et fiskeutslipp i forkant av sorteringsristens overkant for å lede bort utsortert fisk fra fangstredskapet.

  Fiskeutslippets åpning skal være i forkant av sorteringsristens verkant. Fiskeutslippets bakkant skal være lik sorteringsristens bredde. Fiskeutslippet skjæres stolperett fremover fra begge sider av risten til en spiss.

  § 7. Ikrafttredelse.

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  For maksimalt utbytte ved bruk av sorteringsrist i reketrål, vil Fiskeridirektøren anbefale at sorteringsristen utformes og innmonteres etter vedlagte spesifikasjoner og tegninger.

  VEDLEGG TIL FISKERIDIREKTØRENS FORSKRIFT AV 17. AUGUST 1993 OM UTFORMING OG MONTERING AV SORTERINGRIST I REKETRÅL I FISKET ETTER REKER I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHAV (NAFO-OMRÅDET).

  For maksimalt utbytte ved bruk av sorteringsrist i reketrål vil Fiskeridirektøren anbefale at sorteringsristen utformes og innmonteres etter følgende spesifikasjoner:

  A. SORTERINGSRIST (se fig. 3, 4 og 7)

  1. Sorteringsristen skal lages i metall. Det kan nyttes massivt rundt sjøvannsbestandig aluminium, rustfritt- eller syrefast stål .

  2. Sorteringsristens rammetykkelse skal være minimum 20 mm i diameter.

  3. Sorteringsristens spiletykkelse skal være minimum 12 mm i diameter.

  4. Avstanden mellom sorteringsspilene skal ikke overstige 22 mm.

  5. Anbefalt bredde på sorteringsristen er 0,7 - 1,4 meter.

  6. Det anbefales brukt støttetau fra ristens to øvre hjørner fremover til leistauet på hver side av belgen.

  B. MONTERING (se fig. 1, 2 og 5).

  7. Sorteringsristens hellningsvinkel i forhold til trålens lengderetning skal ikke overstige 50°. Det optimale for å unngå reketap er 45°-48°.

  8. Sorteringsristen monteres i forkant av fiskeposen eller i fiskeposens forlengelse i de tilfeller der forlengelsen har samme omkrets som fiskeposen.

  9. Det anbefales brukt 2-16 stk. 8" kuler på sorteringsristen. Disse plasseres bak
  sorteringsristen, inne i trålen, på ristens rammeverk i øvre halvdel.

  10. Ledetunnel skal i forkant (innløp) ha lik omkrets som trålen der den festes og syes fast maske for maske, eventuelt med nødvendig justering.

  11. Ledetunnel bør lages av polyetylen (PE) og maskevidden bør være så nært ned mot tillatt som mulig.

  12. Ledetunnelens bakkant (utløp) kan ha samme bredde som sorteringsristen, og tunnelens underdel festes til underpanelet av trålen.

  13. Alternativt til ledetunnel skal det benyttes ledepanel. Ledepanelet skal i bakkant ha samme bredde som sorteringsristen.

  14. Høyden på ledetunnelens/ledepanelets bakkant (utløp) bør ikke være over 30 cm.

  C. FISKEUTSLIPP (se fig. 6).

  15. Fiskeutslippet skal tilpasses og utformes som nevnt i § 6 i Fiskeridirektørens forskrift av 22. desember 1994 om utforming og montering av sorteringsrist i reketrål i fiske etter reker i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området).

  JM/BJ