J-174-2022: Høstingsforskriften

Erstatter: J-165-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 20.09.2022

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. september 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 74

  I

  I forskrift av 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) gjøres følgende endring:

  Vedlegg:

  Gjeldende vedlegg 3d erstattes av vedlagt vedlegg 3d og gjeldende vedlegg 3e erstattes av vedlagt vedlegg 3e.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ----------------------------

  KOO/EW

  Se vedlagte forskrift i sin helhet:

  22-174.jml.pdf (pdf, 1.4 MB)

  Vedlegg:

  Vedlegg 1a-hosting (pdf, 194.1 kB)

  Vedlegg1b-hosting (pdf, 728.8 kB)

  Vedlegg 1c hosting (pdf, 1.9 MB)

  Vedlegg 2a (pdf, 29.2 kB)

  Vedlegg 2b-hosting (pdf, 425.1 kB)

  Vedlegg 2c-hosting (pdf, 343.2 kB)

  Vedlegg 3a-monteringsbeskrivelse-teiner-kongkerabbe (pdf, 426.9 kB)

  Vedlegg 3b-hosting (pdf, 576.6 kB)

  Vedlegg 3c -hosting (pdf, 582.7 kB)) (pdf, 686.0 kB)

  Vedlegg 3d-Monteringsbeskrivelse-hummer-krabbetiner-fritidsfiske(6) (pdf, 686.0 kB)

  Vedlegg3e-Monteringsbeskrivelse-hummer-krabbetiner-yrkesfiske(6) (pdf, 659.5 kB)

  Vedlegg 4-hosting (pdf, 241.6 kB)

  Vedlegg 5-hosting (pdf, 143.2 kB)

  Vedlegg 6-hosting (pdf, 175.7 kB)

  Vedlegg 7-Lasteromssertifikat(2) (pdf, 74.7 kB)