Skjul søk

J-173-2019: Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av et område på Kvænangen og Reisafjorden i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild

Erstatter: J-7-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 10.10.2019

Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av et område på Kvænangen og Reisafjorden i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet region Nord den 10. oktober.2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 17. desember 2018 nr. 2043 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild (nvg) i 2019 § 21.

  § 1

  Forskrift av 18. januar 2019 nr. 37 om stenging av et område på Kvænangen og Reisafjorden i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild oppheves

  § 2

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  NWA/EW

  Publisert: 10.10.2019